Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

27 Khách sạn gần Bảo tàng Quốc gian Maldives Maldives

  • :
The Somerset Hotel
The Somerset Hotel

Cách Bảo tàng Quốc gian 67m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
House Clover
House Clover

Cách Bảo tàng Quốc gian 197m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Champa Central Hotel
Champa Central Hotel

Cách Bảo tàng Quốc gian 332m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Summer Island Maldives
Summer Island Maldives

Cách Bảo tàng Quốc gian 375m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Octave
Hotel Octave

Cách Bảo tàng Quốc gian 392m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Jen Malé, Maldives
Hotel Jen Malé, Maldives

Cách Bảo tàng Quốc gian 402m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
LVIS boutique
LVIS boutique

Cách Bảo tàng Quốc gian 502m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Laze
Hotel Laze

Cách Bảo tàng Quốc gian 513m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kaani Lodge
Kaani Lodge

Cách Bảo tàng Quốc gian 593m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Luckyhiya Hotel
Luckyhiya Hotel

Cách Bảo tàng Quốc gian 611m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Off Day Inn Hotel
Off Day Inn Hotel

Cách Bảo tàng Quốc gian 835m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Beehive
The Beehive

Cách Bảo tàng Quốc gian 866m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Surfview Raalhugandu
Surfview Raalhugandu

Cách Bảo tàng Quốc gian 876m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hulhule Island Hotel
Hulhule Island Hotel

Cách Bảo tàng Quốc gian 2.6km
Khu vực Hulhule
Xem bản đồ
Đặt phòng
SeaHouse TopDeck
SeaHouse TopDeck

Cách Bảo tàng Quốc gian 2.7km
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
The PARK HOUSE
The PARK HOUSE

Cách Bảo tàng Quốc gian 147m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tour Rest Inn
Tour Rest Inn

Cách Bảo tàng Quốc gian 235m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Central Boutique Inn
Central Boutique Inn

Cách Bảo tàng Quốc gian 357m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
SKAI LODGE
SKAI LODGE

Cách Bảo tàng Quốc gian 579m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng
Coral Hotel & Spa
Coral Hotel & Spa

Cách Bảo tàng Quốc gian 647m
Khu vực Male
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam