Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

15 Khách sạn gần Trung tâm Thương mại Bintang Thành phố Miri Malaysia

  • :
Meritz Hotel
Meritz Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Bintang 37m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kingsley Hotel
Kingsley Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Bintang 300m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Raja Inn Hotel
Raja Inn Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Bintang 390m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mega Hotel
Mega Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Bintang 459m
Xem bản đồ
Đặt phòng
101 Hotel Miri
101 Hotel Miri

Cách Trung tâm Thương mại Bintang 514m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Palace Inn Miri
Palace Inn Miri

Cách Trung tâm Thương mại Bintang 580m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kingwood Boutique Hotel Miri
Kingwood Boutique Hotel Miri

Cách Trung tâm Thương mại Bintang 777m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Nur Miri
Hotel Nur Miri

Cách Trung tâm Thương mại Bintang 924m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ajang Hotel
Ajang Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Bintang 925m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Venice Inn
Venice Inn

Cách Trung tâm Thương mại Bintang 935m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Imperial Palace Hotel
Imperial Palace Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Bintang 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Palace Hotel
Grand Palace Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Bintang 1.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Citi Hotel
Citi Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Bintang 2.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pullman Miri Waterfront
Pullman Miri Waterfront

Cách Trung tâm Thương mại Bintang 2.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
ParkCity Everly Hotel Miri
ParkCity Everly Hotel Miri

Cách Trung tâm Thương mại Bintang 3.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam