Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

07 Khách sạn gần Trung tâm Thương mại First World Plaza Selangor Malaysia

  • :
Maxims Genting Hotel
Maxims Genting Hotel

Cách Trung tâm Thương mại First World Plaza 18m
Khu vực Cao nguyên Genting
Xem bản đồ
Đặt phòng
Genting Grand
Genting Grand

Cách Trung tâm Thương mại First World Plaza 76m
Khu vực Cao nguyên Genting
Xem bản đồ
Đặt phòng
Resort Hotel
Resort Hotel

Cách Trung tâm Thương mại First World Plaza 207m
Khu vực Cao nguyên Genting
Xem bản đồ
Đặt phòng
First World Hotel
First World Hotel

Cách Trung tâm Thương mại First World Plaza 269m
Khu vực Cao nguyên Genting
Xem bản đồ
Đặt phòng
Awana Hotel
Awana Hotel

Cách Trung tâm Thương mại First World Plaza 3.0km
Khu vực Cao nguyên Genting
Xem bản đồ
Đặt phòng
Maxims Genting Hotel

Cách Trung tâm Thương mại First World Plaza 291m
Khu vực Cao nguyên Genting
Xem bản đồ
Đặt phòng
Crockfords Hotel Genting
Crockfords Hotel Genting

Cách Trung tâm Thương mại First World Plaza 343m
Khu vực Cao nguyên Genting
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam