Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

11 Khách sạn gần Động Kek Lok Tong Perak Malaysia

  • :
EFM Guest House
EFM Guest House

Cách Động Kek Lok Tong 1.5km
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Symphony Suites
Symphony Suites

Cách Động Kek Lok Tong 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hillcity Hotel & Condo
Hillcity Hotel & Condo

Cách Động Kek Lok Tong 2.0km
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hillcity Guesthouse
Hillcity Guesthouse

Cách Động Kek Lok Tong 2.1km
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng
White House iHome Ipoh
White House iHome Ipoh

Cách Động Kek Lok Tong 2.1km
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng
De Botani Hotel
De Botani Hotel

Cách Động Kek Lok Tong 2.2km
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Awanastay Ipoh
Awanastay Ipoh

Cách Động Kek Lok Tong 2.5km
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng
De ParkView Hotel
De ParkView Hotel

Cách Động Kek Lok Tong 2.7km
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Happy 8 Retreat X White House
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Happy 8 Retreat X Kampung House
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Roof Hotel
Golden Roof Hotel

Cách Động Kek Lok Tong 2.8km
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam