Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

13 Khách sạn gần Chùa Sam Poh Tong Perak Malaysia

  • :
Hillcity Guesthouse
Hillcity Guesthouse

Cách Chùa Sam Poh Tong 331m
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hillcity Hotel & Condo
Hillcity Hotel & Condo

Cách Chùa Sam Poh Tong 355m
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Symphony Suites
Symphony Suites

Cách Chùa Sam Poh Tong 498m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Happy 8 Retreat X White House
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Happy 8 Retreat X Kampung House
Xem bản đồ
Đặt phòng
White House iHome Ipoh
White House iHome Ipoh

Cách Chùa Sam Poh Tong 1.1km
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng
De Botani Hotel
De Botani Hotel

Cách Chùa Sam Poh Tong 1.9km
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Awanastay Ipoh
Awanastay Ipoh

Cách Chùa Sam Poh Tong 2.0km
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng
De ParkView Hotel
De ParkView Hotel

Cách Chùa Sam Poh Tong 2.4km
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Airport Guesthouse
Airport Guesthouse

Cách Chùa Sam Poh Tong 2.4km
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Roof Hotel
Golden Roof Hotel

Cách Chùa Sam Poh Tong 2.5km
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng
EFM Guest House
EFM Guest House

Cách Chùa Sam Poh Tong 2.9km
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ipoh Homestay

Cách Chùa Sam Poh Tong 2.3km
Khu vực Thành phố Ipoh
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam