Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

170 Khách sạn gần Biệt thự Pinang Peranakan Penang Malaysia

  • :
Church Street Inn
Church Street Inn

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 53m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ren i Tang
Ren i Tang

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 74m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
East Indies Mansion
East Indies Mansion

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 112m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
V Hostel
V Hostel

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 129m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
Friendship Motel
Friendship Motel

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 201m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
ST HOSTEL
ST HOSTEL

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 203m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
Merlin Hotel
Merlin Hotel

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 207m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
Couzi Couji
Couzi Couji

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 207m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
Palm Mansion Boutique Suites
Palm Mansion Boutique Suites

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 253m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
Red Inn Court
Red Inn Court

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 261m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
G Times Inn Hotel
G Times Inn Hotel

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 262m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Chambers
The Chambers

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 269m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
Victoria Inn
Victoria Inn

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 271m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cocoa Mews
Cocoa Mews

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 282m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Royale Bintang Penang
The Royale Bintang Penang

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 328m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 19 Penang
Hotel 19 Penang

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 360m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
Seven Terraces Hotel
Seven Terraces Hotel

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 378m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tipsy Tiger Party Hostel
Tipsy Tiger Party Hostel

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 392m
Xem bản đồ
Đặt phòng
M.E.n.U Cafe & Lodge
M.E.n.U Cafe & Lodge

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 450m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng
Armenian Suite
Armenian Suite

Cách Biệt thự Pinang Peranakan 485m
Khu vực Penang
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam