Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

05 Khách sạn gần Xưởng vải Batik tự nhiên Pahang Malaysia

  • :
De Rhu Beach Resort
De Rhu Beach Resort

Cách Xưởng vải Batik tự nhiên 405m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le Village Beach Resort Kuantan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Swiss Garden Resort Residences Kuantan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Swiss-Garden Beach Resort Kuantan
Xem bản đồ
Đặt phòng
De Rhu Beach Resort

Cách Xưởng vải Batik tự nhiên 2.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam