Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

203 Khách sạn gần Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya Malacca Malaysia

  • :
Courtyard @ Heeren Boutique Hotel
Courtyard @ Heeren Boutique Hotel

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 8m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Courtyard Residence
Courtyard Residence

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 33m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gingerflower Boutique Hotel
Gingerflower Boutique Hotel

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 109m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fernloft Malacca, The Heritage Hostel
Fernloft Malacca, The Heritage Hostel

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 128m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa del Rio Melaka
Casa del Rio Melaka

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 130m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vinz Boutique Hotel
Vinz Boutique Hotel

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 145m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Privé Malacca
The Privé Malacca

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 170m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Home In the Garden
Home In the Garden

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 181m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Heeren By The River
Heeren By The River

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 193m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Puri Melaka
Hotel Puri Melaka

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 200m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cheng Ho Sayang Guest House
Cheng Ho Sayang Guest House

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 206m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Blanca Guest House
Casa Blanca Guest House

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 206m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Santo Inn
The Santo Inn

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 213m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kaya Residence
Kaya Residence

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 213m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Da Som Inn
Hotel Da Som Inn

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 216m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vintage Eleven Villa
Vintage Eleven Villa

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 225m
Xem bản đồ
Đặt phòng
I Sayang Residence
I Sayang Residence

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 227m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Layang Layang Guest House
Layang Layang Guest House

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 230m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zero Art Studio
Zero Art Studio

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 266m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Heeren Palm Suites
Heeren Palm Suites

Cách Viện bảo tàng Di sản Baba Nyonya 280m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam