Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

201 Khách sạn gần Trung tâm Thương mại Mahkota Parade Malacca Malaysia

  • :
The Jetty Suites-Apartments
The Jetty Suites-Apartments

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 197m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hatten Hotel Melaka
Hatten Hotel Melaka

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 218m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mahkota Hotel Melaka
Mahkota Hotel Melaka

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 218m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Estadia Hotel
Estadia Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 238m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dreamz Hotel
Dreamz Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 288m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lavender Guesthouse
Lavender Guesthouse

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 304m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Travellers Planet Hostel
Travellers Planet Hostel

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 313m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Inn Melaka
Holiday Inn Melaka

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 329m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Trend Hotel
The Trend Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 348m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Venus Boutique Hotel
Venus Boutique Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 352m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fenix Inn
Fenix Inn

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 364m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Imperial Heritage Melaka
The Imperial Heritage Melaka

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 368m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sunsui Hotel
Sunsui Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 389m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mercury Boutique Hotel
Mercury Boutique Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 404m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Comfort Two Hotel
Comfort Two Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 413m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Equatorial Melaka
Hotel Equatorial Melaka

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 425m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Seri Costa Hotel
Seri Costa Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 436m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Marvelux Hotel
Marvelux Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 450m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
De Mawardah Hotel
De Mawardah Hotel

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 455m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Balik Pulau
Hotel Balik Pulau

Cách Trung tâm Thương mại Mahkota Parade 456m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam