Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

204 Khách sạn gần Quảng trường Hatten Malacca Malaysia

  • :
Estadia Hotel
Estadia Hotel

Cách Quảng trường Hatten 10m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hatten Hotel Melaka
Hatten Hotel Melaka

Cách Quảng trường Hatten 28m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fenix Inn
Fenix Inn

Cách Quảng trường Hatten 134m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Imperial Heritage Melaka
The Imperial Heritage Melaka

Cách Quảng trường Hatten 150m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Trend Hotel
The Trend Hotel

Cách Quảng trường Hatten 162m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Equatorial Melaka
Hotel Equatorial Melaka

Cách Quảng trường Hatten 214m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Novotel Melaka
Novotel Melaka

Cách Quảng trường Hatten 279m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Comfort Two Hotel
Comfort Two Hotel

Cách Quảng trường Hatten 287m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Jetty Suites-Apartments
The Jetty Suites-Apartments

Cách Quảng trường Hatten 327m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Straits Hotel & Suites
The Straits Hotel & Suites

Cách Quảng trường Hatten 341m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Malacca Straits Hotel
Malacca Straits Hotel

Cách Quảng trường Hatten 358m
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Boss Hotel
La Boss Hotel

Cách Quảng trường Hatten 398m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Beuford Hotel
Beuford Hotel

Cách Quảng trường Hatten 403m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mahkota Hotel Melaka
Mahkota Hotel Melaka

Cách Quảng trường Hatten 408m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pergola Hotel
Pergola Hotel

Cách Quảng trường Hatten 441m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Midcity Hotel Melaka
Midcity Hotel Melaka

Cách Quảng trường Hatten 495m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dreamz Hotel
Dreamz Hotel

Cách Quảng trường Hatten 508m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Time Hotel Melaka
Time Hotel Melaka

Cách Quảng trường Hatten 516m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hallmark Crown Hotel
Hallmark Crown Hotel

Cách Quảng trường Hatten 522m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lavender Guesthouse
Lavender Guesthouse

Cách Quảng trường Hatten 531m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam