Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

204 Khách sạn gần Quảng trường Đỏ Malacca Malaysia

  • :
The Privé Malacca
The Privé Malacca

Cách Quảng trường Đỏ 102m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Heeren By The River
Heeren By The River

Cách Quảng trường Đỏ 109m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vinz Boutique Hotel
Vinz Boutique Hotel

Cách Quảng trường Đỏ 127m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fernloft Malacca, The Heritage Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gingerflower Boutique Hotel
Gingerflower Boutique Hotel

Cách Quảng trường Đỏ 163m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Quayside Hotel
Quayside Hotel

Cách Quảng trường Đỏ 173m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Layang Layang Guest House
Layang Layang Guest House

Cách Quảng trường Đỏ 185m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kaya Residence
Kaya Residence

Cách Quảng trường Đỏ 216m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Home In the Garden
Home In the Garden

Cách Quảng trường Đỏ 224m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa del Rio Melaka
Casa del Rio Melaka

Cách Quảng trường Đỏ 228m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
V'la Heritage Melaka
V'la Heritage Melaka

Cách Quảng trường Đỏ 234m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Santo Inn
The Santo Inn

Cách Quảng trường Đỏ 235m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Courtyard Residence
Courtyard Residence

Cách Quảng trường Đỏ 239m
Xem bản đồ
Đặt phòng
River Song Residence
River Song Residence

Cách Quảng trường Đỏ 240m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
I Sayang Residence
I Sayang Residence

Cách Quảng trường Đỏ 254m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cheng Ho Sayang Guest House
Cheng Ho Sayang Guest House

Cách Quảng trường Đỏ 266m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Courtyard @ Heeren Boutique Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mini Sayang Residence
Mini Sayang Residence

Cách Quảng trường Đỏ 306m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Jiong Guesthouse
The Jiong Guesthouse

Cách Quảng trường Đỏ 312m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
RC Hotel
RC Hotel

Cách Quảng trường Đỏ 314m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam