Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

187 Khách sạn gần Pháo đài St. John's Malacca Malaysia

  • :
Arenaa Deluxe Boutique Hotel
Arenaa Deluxe Boutique Hotel

Cách Pháo đài St. John's 136m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Angsana Hotel
Angsana Hotel

Cách Pháo đài St. John's 368m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel QM Inn
Hotel QM Inn

Cách Pháo đài St. John's 414m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Malacca Hotel Apartment
Malacca Hotel Apartment

Cách Pháo đài St. John's 439m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Settlement Hotel
The Settlement Hotel

Cách Pháo đài St. John's 492m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Temasek Hotel
Temasek Hotel

Cách Pháo đài St. John's 502m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Suria Malaqa
Hotel Suria Malaqa

Cách Pháo đài St. John's 533m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Coastal Park Hotel
Coastal Park Hotel

Cách Pháo đài St. John's 571m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Home Sweet Home
Home Sweet Home

Cách Pháo đài St. John's 615m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sunshine Inn Malacca
Sunshine Inn Malacca

Cách Pháo đài St. John's 667m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Ninety Six Melaka Raya
Hotel Ninety Six Melaka Raya

Cách Pháo đài St. John's 671m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Malacca Services Apartment
Malacca Services Apartment

Cách Pháo đài St. John's 698m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sunshine Inn Plus
Sunshine Inn Plus

Cách Pháo đài St. John's 756m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Bay Hotel
Golden Bay Hotel

Cách Pháo đài St. John's 761m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Coastal Park Apartments
Coastal Park Apartments

Cách Pháo đài St. John's 855m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hallmark Crown Hotel
Hallmark Crown Hotel

Cách Pháo đài St. John's 865m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Time Hotel Melaka
Time Hotel Melaka

Cách Pháo đài St. John's 910m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Explorer
The Explorer

Cách Pháo đài St. John's 931m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Midcity Hotel Melaka
Midcity Hotel Melaka

Cách Pháo đài St. John's 934m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
HYJ Homestay
HYJ Homestay

Cách Pháo đài St. John's 995m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam