Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

202 Khách sạn gần Pháo đài A Famosa Malacca Malaysia

  • :
Hatten Hotel Melaka
Hatten Hotel Melaka

Cách Pháo đài A Famosa 283m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Estadia Hotel
Estadia Hotel

Cách Pháo đài A Famosa 312m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Quayside Hotel
Quayside Hotel

Cách Pháo đài A Famosa 343m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Imperial Heritage Melaka
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Equatorial Melaka
Hotel Equatorial Melaka

Cách Pháo đài A Famosa 374m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fenix Inn
Fenix Inn

Cách Pháo đài A Famosa 399m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lavender Guesthouse
Lavender Guesthouse

Cách Pháo đài A Famosa 419m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Travellers Planet Hostel
Travellers Planet Hostel

Cách Pháo đài A Famosa 424m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Privé Malacca
The Privé Malacca

Cách Pháo đài A Famosa 433m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Heeren By The River
Heeren By The River

Cách Pháo đài A Famosa 449m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vinz Boutique Hotel
Vinz Boutique Hotel

Cách Pháo đài A Famosa 456m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Malacca Straits Hotel
Malacca Straits Hotel

Cách Pháo đài A Famosa 457m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Jetty Suites-Apartments
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fernloft Malacca, The Heritage Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Trend Hotel
The Trend Hotel

Cách Pháo đài A Famosa 474m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mahkota Hotel Melaka
Mahkota Hotel Melaka

Cách Pháo đài A Famosa 474m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Sterling
The Sterling

Cách Pháo đài A Famosa 480m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sunsui Hotel
Sunsui Hotel

Cách Pháo đài A Famosa 486m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
V'la Heritage Melaka
V'la Heritage Melaka

Cách Pháo đài A Famosa 487m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
River Song Residence
River Song Residence

Cách Pháo đài A Famosa 488m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam