Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

192 Khách sạn gần Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka Malacca Malaysia

  • :
Pulau Melaka Island Stay
Pulau Melaka Island Stay

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 59m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pangsapuri Pulau Melaka
Pangsapuri Pulau Melaka

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 461m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Comfort Two Hotel
Comfort Two Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 925m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Harbour Inn Melaka
Harbour Inn Melaka

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 934m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Jetty Suites-Apartments
The Jetty Suites-Apartments

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 934m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mahkota Hotel Melaka
Mahkota Hotel Melaka

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 968m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Boss Hotel
La Boss Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 1.0km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Beuford Hotel
Beuford Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 1.0km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Syaz Meridien Hotel
Syaz Meridien Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 1.0km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Inn Melaka
Holiday Inn Melaka

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 1.0km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dreamz Hotel
Dreamz Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 1.0km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Eco Tree Hotel
Eco Tree Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 1.0km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Trend Hotel
The Trend Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 1.1km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Venus Boutique Hotel
Venus Boutique Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 1.1km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Euro Rich Hotel Melaka
Euro Rich Hotel Melaka

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 1.1km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
De Mawardah Hotel
De Mawardah Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 1.1km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Balik Pulau
Hotel Balik Pulau

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 1.1km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Novotel Melaka
Novotel Melaka

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 1.1km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Marvelux Hotel
Marvelux Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 1.1km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mercury Boutique Hotel
Mercury Boutique Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Masjid Selat Melaka 1.1km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam