Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

204 Khách sạn gần Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu Malacca Malaysia

  • :
L'Armada Guesthouse
L'Armada Guesthouse

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 10m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wana Riverside Hotel
Wana Riverside Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 45m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sayang-Sayang Youth Hostel
Sayang-Sayang Youth Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 90m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hallmark Hotel Leisure
Hallmark Hotel Leisure

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 170m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zero Art Studio
Zero Art Studio

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 176m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vintage Eleven Villa
Vintage Eleven Villa

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 202m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Da Som Inn
Hotel Da Som Inn

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 217m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sayang Harmony Lodge
Sayang Harmony Lodge

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 256m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cheng Ho Sayang Guest House
Cheng Ho Sayang Guest House

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 278m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hallmark Inn Hotel
Hallmark Inn Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 279m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
I Sayang Residence
I Sayang Residence

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 287m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sayang Heritage Residence & Guest House
Sayang Heritage Residence & Guest House

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 293m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jonker Boutique Hotel
Jonker Boutique Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 295m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
RC Hotel
RC Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 304m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Santo Inn
The Santo Inn

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 306m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Jiong Guesthouse
The Jiong Guesthouse

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 318m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Home In the Garden
Home In the Garden

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 322m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kaya Residence
Kaya Residence

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 325m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Klick-Klock Home Stay
Klick-Klock Home Stay

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 339m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Olive Flashpackers - Hostel
Olive Flashpackers - Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Kampung Hulu 342m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam