Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

204 Khách sạn gần Đền Kampung Keling Malacca Malaysia

  • :
Hotel Da Som Inn
Hotel Da Som Inn

Cách Đền Kampung Keling 6m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vintage Eleven Villa
Vintage Eleven Villa

Cách Đền Kampung Keling 30m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zero Art Studio
Zero Art Studio

Cách Đền Kampung Keling 53m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cheng Ho Sayang Guest House
Xem bản đồ
Đặt phòng
I Sayang Residence
I Sayang Residence

Cách Đền Kampung Keling 102m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Santo Inn
The Santo Inn

Cách Đền Kampung Keling 112m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Home In the Garden
Home In the Garden

Cách Đền Kampung Keling 112m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kaya Residence
Kaya Residence

Cách Đền Kampung Keling 131m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sayang-Sayang Youth Hostel
Sayang-Sayang Youth Hostel

Cách Đền Kampung Keling 140m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Layang Layang Guest House
Layang Layang Guest House

Cách Đền Kampung Keling 169m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Courtyard @ Heeren Boutique Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Courtyard Residence
Courtyard Residence

Cách Đền Kampung Keling 218m
Xem bản đồ
Đặt phòng
RC Hotel
RC Hotel

Cách Đền Kampung Keling 223m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
L'Armada Guesthouse
L'Armada Guesthouse

Cách Đền Kampung Keling 223m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Heeren By The River
Heeren By The River

Cách Đền Kampung Keling 227m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Jiong Guesthouse
The Jiong Guesthouse

Cách Đền Kampung Keling 237m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gingerflower Boutique Hotel
Gingerflower Boutique Hotel

Cách Đền Kampung Keling 245m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fernloft Malacca, The Heritage Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sayang Heritage Residence & Guest House
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vinz Boutique Hotel
Vinz Boutique Hotel

Cách Đền Kampung Keling 260m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam