Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

204 Khách sạn gần Đền Cheng Hoon Teng Malacca Malaysia

  • :
Vintage Eleven Villa
Vintage Eleven Villa

Cách Đền Cheng Hoon Teng 45m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Da Som Inn
Hotel Da Som Inn

Cách Đền Cheng Hoon Teng 69m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zero Art Studio
Zero Art Studio

Cách Đền Cheng Hoon Teng 79m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sayang-Sayang Youth Hostel
Sayang-Sayang Youth Hostel

Cách Đền Cheng Hoon Teng 121m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cheng Ho Sayang Guest House
Cheng Ho Sayang Guest House

Cách Đền Cheng Hoon Teng 152m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
I Sayang Residence
I Sayang Residence

Cách Đền Cheng Hoon Teng 177m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
L'Armada Guesthouse
L'Armada Guesthouse

Cách Đền Cheng Hoon Teng 184m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Home In the Garden
Home In the Garden

Cách Đền Cheng Hoon Teng 187m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Santo Inn
The Santo Inn

Cách Đền Cheng Hoon Teng 188m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sayang Heritage Residence & Guest House
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jonker Boutique Hotel
Jonker Boutique Hotel

Cách Đền Cheng Hoon Teng 202m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kaya Residence
Kaya Residence

Cách Đền Cheng Hoon Teng 207m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wana Riverside Hotel
Wana Riverside Hotel

Cách Đền Cheng Hoon Teng 220m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Courtyard @ Heeren Boutique Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Layang Layang Guest House
Layang Layang Guest House

Cách Đền Cheng Hoon Teng 245m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Puri Melaka
Hotel Puri Melaka

Cách Đền Cheng Hoon Teng 251m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Courtyard Residence
Courtyard Residence

Cách Đền Cheng Hoon Teng 261m
Xem bản đồ
Đặt phòng
RC Hotel
RC Hotel

Cách Đền Cheng Hoon Teng 281m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hallmark Hotel Leisure
Hallmark Hotel Leisure

Cách Đền Cheng Hoon Teng 287m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Heeren Palm Suites
Heeren Palm Suites

Cách Đền Cheng Hoon Teng 293m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam