Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

204 Khách sạn gần Chùa Poh San Teng Malacca Malaysia

  • :
The Sterling
The Sterling

Cách Chùa Poh San Teng 326m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
LKS Hotel
LKS Hotel

Cách Chùa Poh San Teng 429m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Bendahara Makmur
Hotel Bendahara Makmur

Cách Chùa Poh San Teng 442m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Discovery Cafe & Guest House
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Loft @ 13 Hibiscus
The Loft @ 13 Hibiscus

Cách Chùa Poh San Teng 461m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Discovery Malacca Hostel
Discovery Malacca Hostel

Cách Chùa Poh San Teng 461m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sayang-Sayang2 Youth Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
1825 Gallery Hotel
1825 Gallery Hotel

Cách Chùa Poh San Teng 474m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aurora Hotel
Aurora Hotel

Cách Chùa Poh San Teng 477m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Malacca Straits Hotel
Malacca Straits Hotel

Cách Chùa Poh San Teng 504m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Bao Shu
Hotel Bao Shu

Cách Chùa Poh San Teng 514m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ramada Plaza Melaka
Ramada Plaza Melaka

Cách Chùa Poh San Teng 529m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jawa Street Townstay
Jawa Street Townstay

Cách Chùa Poh San Teng 544m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Swiss Hotel Heritage Melaka
Xem bản đồ
Đặt phòng
Klick-Klock Home Stay
Klick-Klock Home Stay

Cách Chùa Poh San Teng 561m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mimosa Hotel Melaka
Mimosa Hotel Melaka

Cách Chùa Poh San Teng 567m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jawa Sayang Residence
Jawa Sayang Residence

Cách Chùa Poh San Teng 568m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mini Sayang Residence
Mini Sayang Residence

Cách Chùa Poh San Teng 589m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
River Song Residence
River Song Residence

Cách Chùa Poh San Teng 602m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
V'la Heritage Melaka
V'la Heritage Melaka

Cách Chùa Poh San Teng 610m
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam