Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Mức giá

31 Khách sạn gần Chùa Geok Hu Keng Malacca Malaysia

  • :
Tube Hotel
Tube Hotel

Cách Chùa Geok Hu Keng 569m
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Klebang Besar
OYO Rooms Klebang Besar

Cách Chùa Geok Hu Keng 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Formosa Garden Hotel
Formosa Garden Hotel

Cách Chùa Geok Hu Keng 1.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cyclamen Cottage
Cyclamen Cottage

Cách Chùa Geok Hu Keng 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Taipan Hotel
Taipan Hotel

Cách Chùa Geok Hu Keng 2.0km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
707 Hotel Melaka
707 Hotel Melaka

Cách Chùa Geok Hu Keng 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vinz Homestay
Vinz Homestay

Cách Chùa Geok Hu Keng 2.5km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Terra Nova Hotel
Terra Nova Hotel

Cách Chùa Geok Hu Keng 2.6km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel K8
Hotel K8

Cách Chùa Geok Hu Keng 2.6km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Ninety Six Boutique Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
AL33 Leisure Hotel
AL33 Leisure Hotel

Cách Chùa Geok Hu Keng 2.7km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Star Moon
Hotel Star Moon

Cách Chùa Geok Hu Keng 2.8km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Swan Garden Hotel
Swan Garden Hotel

Cách Chùa Geok Hu Keng 2.8km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Regalo Hotel
Regalo Hotel

Cách Chùa Geok Hu Keng 2.8km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
7-Inn Budget Lodge
7-Inn Budget Lodge

Cách Chùa Geok Hu Keng 2.8km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tranquerah 125
Tranquerah 125

Cách Chùa Geok Hu Keng 2.9km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Brilliant Hotel
Brilliant Hotel

Cách Chùa Geok Hu Keng 2.9km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dreamz Paradise Hotel
Dreamz Paradise Hotel

Cách Chùa Geok Hu Keng 2.9km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kings Green Hotel
Kings Green Hotel

Cách Chùa Geok Hu Keng 3.0km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng
Herald Boutique Hotel
Herald Boutique Hotel

Cách Chùa Geok Hu Keng 3.0km
Khu vực Sân bay Malacca
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam