Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Mức giá

04 Khách sạn gần Đại học Putra-Ma-lai-xi-a (Universiti Putra Malaysia) Kuala Lumpur Malaysia

  • :
Sun Inns D'mind 3 Seri Kembangan
Sun Inns D'mind 3 Seri Kembangan

Cách Đại học Putra-Ma-lai-xi-a (Universiti Putra Malaysia) 2.7km
Khu vực Làng Seri Kembangan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sun Inns Hotel D'mind 1 Seri Kembangan
Sun Inns Hotel D'mind 1 Seri Kembangan

Cách Đại học Putra-Ma-lai-xi-a (Universiti Putra Malaysia) 2.7km
Khu vực Làng Seri Kembangan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sun Inns Hotel D'mind 2 Seri Kembangan
Sun Inns Hotel D'mind 2 Seri Kembangan

Cách Đại học Putra-Ma-lai-xi-a (Universiti Putra Malaysia) 2.9km
Khu vực Làng Seri Kembangan
Xem bản đồ
Đặt phòng
NIDA Rooms Seri Serdang Utama

Cách Đại học Putra-Ma-lai-xi-a (Universiti Putra Malaysia) 2.8km
Khu vực Làng Seri Kembangan
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam