05 Khách sạn gần Đài tưởng niệm chiến tranh Petagas Kota Kinabalu Malaysia

  • :
Stay Inn Hotel
Stay Inn Hotel

Cách Đài tưởng niệm chiến tranh Petagas 1.8km
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Eminent Hotel
Eminent Hotel

Cách Đài tưởng niệm chiến tranh Petagas 2.5km
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel No5
Hotel No5

Cách Đài tưởng niệm chiến tranh Petagas 3.0km
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Survivor Lodge Pulau Tiga

Cách Đài tưởng niệm chiến tranh Petagas 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
One Hotel Lintas Jaya

Cách Đài tưởng niệm chiến tranh Petagas 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam