Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

133 Khách sạn gần Chợ trung tâm Kota Kinabalu Kota Kinabalu Malaysia

  • :
D' Borneo Hotel
D' Borneo Hotel

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 168m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
J & J Hotel
J & J Hotel

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 195m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Holiday
Hotel Holiday

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 220m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Seri Borneo Hotel
Seri Borneo Hotel

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 230m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
A & J Budget Hotel
A & J Budget Hotel

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 249m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
1 City Hotel
1 City Hotel

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 259m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel New Sabah
Hotel New Sabah

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 289m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Horizon Hotel
Horizon Hotel

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 295m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hyatt Regency Kinabalu
Hyatt Regency Kinabalu

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 334m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Park Lodge
City Park Lodge

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 354m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le Meridien Kota Kinabalu
Le Meridien Kota Kinabalu

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 362m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Winner Hotel
Winner Hotel

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 369m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wah May Hotel
Wah May Hotel

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 377m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mandarin Hotel
Mandarin Hotel

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 392m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Full Hua
Hotel Full Hua

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 392m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
High Street Inn
High Street Inn

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 409m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
HOTEL BILTON INN
HOTEL BILTON INN

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 410m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Summer Lodge
Summer Lodge

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 412m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Seasons Street Lodge Kota Kinabalu - Hostel
Seasons Street Lodge Kota Kinabalu - Hostel

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 413m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng
D'Beach Street Lodge
D'Beach Street Lodge

Cách Chợ trung tâm Kota Kinabalu 414m
Khu vực Kota Kinabalu
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam