Tìm thấy 187 khách sạn tại Kota Kinabalu

  • :
Victoria Hotel & Hostel
Borneo Global Backpackers
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Legent
Xem bản đồ
Đặt phòng
North Borneo Cabin
Xem bản đồ
Đặt phòng
Summer Lodge
Xem bản đồ
Đặt phòng
SKYPOD Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
D'Beach Street Lodge
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aristo Hotel @ Putatan
Xem bản đồ
Đặt phòng
A & J Budget Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Iskandar Sinsuran Guesthouse
Xem bản đồ
Đặt phòng
Halo Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Rafflesia
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fat Rhino Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Iskandar
Xem bản đồ
Đặt phòng
HOTEL BILTON INN
7 Hung Hung Inn
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Garden
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam