Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

19 Khách sạn gần Chợ Trung tâm Siti Khadijah Kelantan Malaysia

  • :
Sabrina Court Hotel
Sabrina Court Hotel

Cách Chợ Trung tâm Siti Khadijah 194m
Khu vực Thành phố Kota Bharu
Xem bản đồ
Đặt phòng
AL-Aidid Homestay
AL-Aidid Homestay

Cách Chợ Trung tâm Siti Khadijah 207m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Royal Guest House
Royal Guest House

Cách Chợ Trung tâm Siti Khadijah 318m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Bintang Indah
Hotel Bintang Indah

Cách Chợ Trung tâm Siti Khadijah 348m
Khu vực Thành phố Kota Bharu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Habib Hotel
Habib Hotel

Cách Chợ Trung tâm Siti Khadijah 412m
Khu vực Thành phố Kota Bharu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dynasty Inn Kota Bharu
Dynasty Inn Kota Bharu

Cách Chợ Trung tâm Siti Khadijah 502m
Khu vực Thành phố Kota Bharu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Riverview Hotel
Grand Riverview Hotel

Cách Chợ Trung tâm Siti Khadijah 508m
Khu vực Thành phố Kota Bharu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Destiny Riverside Hotel
Destiny Riverside Hotel

Cách Chợ Trung tâm Siti Khadijah 534m
Khu vực Thành phố Kota Bharu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hosaga Biz Hotel
Hosaga Biz Hotel

Cách Chợ Trung tâm Siti Khadijah 658m
Khu vực Thành phố Kota Bharu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Perdana
Hotel Perdana

Cách Chợ Trung tâm Siti Khadijah 691m
Khu vực Thành phố Kota Bharu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tune Hotels - Kota Bharu City Centre
Xem bản đồ
Đặt phòng
Renaissance Kota Bharu Hotel
Renaissance Kota Bharu Hotel

Cách Chợ Trung tâm Siti Khadijah 2.1km
Khu vực Thành phố Kota Bharu
Xem bản đồ
Đặt phòng
One Station Boutique Hotel
One Station Boutique Hotel

Cách Chợ Trung tâm Siti Khadijah 2.3km
Khu vực Thành phố Kota Bharu
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Room @ Zishi
The Room @ Zishi

Cách Chợ Trung tâm Siti Khadijah 141m
Khu vực Thành phố Kota Bharu
Xem bản đồ
Đặt phòng
MGU Firdaus Hotel

Cách Chợ Trung tâm Siti Khadijah 374m
Khu vực Thành phố Kota Bharu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Khalifa Suites Hotel & Apartment

Cách Chợ Trung tâm Siti Khadijah 400m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Kenangan

Cách Chợ Trung tâm Siti Khadijah 405m
Khu vực Thành phố Kota Bharu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Menara One Hotel

Cách Chợ Trung tâm Siti Khadijah 1.1km
Khu vực Thành phố Kota Bharu
Xem bản đồ
Đặt phòng
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam