Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Khách sạn đã xem

  Luxury Apartment Đà Nẵng

  : :
  Luxury Apartment Đà Nẵng
  104232959
  104233058
  104233154
  104233504
  104233604
  104233813
  104233815
  104233817
  104233820
  110812981
  110812988
  110812992
  110812993
  110812995
  110812998
  110814582
  110814586
  110814589
  110814592
  110814893
  110814902
  110814911
  110814922
  110814930
  110814934
  110815048
  110815054
  110815294
  110815295
  110815298
  110815306
  110935448
  110938793
  110938809
  110945335
  104233604
  104233811
  110812981
  110812986
  110812998
  110814579
  110814893
  110814898
  110814934
  110814939
  110815298
  110815301
  (Đơn vị tính là 1000đ)
  Chờ xác nhận Xác nhận ngay
  Ngày đến
  Đêm
  Ngày đi
  Đặt trước 45 ngày - Giảm 10% | Đến 31-12-2017
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  1BR Sơn Trà View Apartment - Early Bird 45
  220
  1BR City View Apartment - Early Bird 45
  220
  2BR Ocean View Apartment - Early Bird 45
  420
  2BR Family Apartment - Early Bird 45
  420
  2BR Ocean View Suite - Early Bird 45
  420
  Đặt trước 30 ngày - Giảm 5% | Đến 31-12-2017
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  1BR Sơn Trà View Apartment - Early Bird 30
  220
  1BR City View Apartment - Early Bird 30
  220
  2BR Ocean View Apartment - Early Bird 30
  420
  2BR Family Apartment - Early Bird 30
  420
  2BR Ocean View Suite - Early Bird 30
  420
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  1BR Sơn Trà View Apartment
  220
  1BR City View Apartment
  220
  2BR Ocean View Apartment
  420
  2BR Family Apartment
  420
  2BR Ocean View Suite
  420

  Điểm nổi bật

  Ý kiến đánh giá của khách hàng
  Gửi đánh giá
  Khách sạn này chưa có đánh giá nào