Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

103 Khách sạn gần Trung tâm mua sắm Talat Sao Thủ đô Viêng Chăn Lào

  • :
Lane Xang Princess Hotel
Lane Xang Princess Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 102m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Phetmanyxay Hotel
Phetmanyxay Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 282m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vientiane Plaza Hotel
Vientiane Plaza Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 310m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lalco AR Hotel
Lalco AR Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 330m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Settha Palace Hotel
Settha Palace Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 423m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Family Boutique Hotel
Family Boutique Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 435m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Usouk Hotel and Spa
Usouk Hotel and Spa

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 438m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Day Inn Hotel
Day Inn Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 438m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sabaidee @ Lao Hotel
Sabaidee @ Lao Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 458m
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Rose Boutique Hotel
New Rose Boutique Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 473m
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Inn Vientiane
City Inn Vientiane

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 478m
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Lao Paris Hotel
New Lao Paris Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 482m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mali Namphu Hotel
Mali Namphu Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 535m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Phonepaseuth Hotel
Phonepaseuth Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 543m
Xem bản đồ
Đặt phòng
iHouse hotel
iHouse hotel

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 568m
Xem bản đồ
Đặt phòng
ibis Vientiane Nam Phu
ibis Vientiane Nam Phu

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 622m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vientiane Golden Sun Hotel & Spa
Vientiane Golden Sun Hotel & Spa

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 628m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lane Xang Hotel
Lane Xang Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 721m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Avilla Phasouk Hotel
Avilla Phasouk Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 763m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dhavara Boutique Hotel
Dhavara Boutique Hotel

Cách Trung tâm mua sắm Talat Sao 796m
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam