Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

102 Khách sạn gần Trung tâm Mua sắm Talat Sao Thủ đô Viêng Chăn Lào

  • :
Lane Xang Princess Hotel
Lane Xang Princess Hotel

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 61m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Phetmanyxay Hotel
Phetmanyxay Hotel

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 226m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vientiane Plaza Hotel
Vientiane Plaza Hotel

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 390m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lalco AR Hotel
Lalco AR Hotel

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 391m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Settha Palace Hotel
Settha Palace Hotel

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 511m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Family Boutique Hotel
Family Boutique Hotel

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 518m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Usouk Hotel and Spa
Usouk Hotel and Spa

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 521m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Day Inn Hotel
Day Inn Hotel

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 522m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sabaidee @ Lao Hotel
Sabaidee @ Lao Hotel

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 537m
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Rose Boutique Hotel
New Rose Boutique Hotel

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 549m
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Lao Paris Hotel
New Lao Paris Hotel

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 552m
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Inn Vientiane
City Inn Vientiane

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 554m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mali Namphu Hotel
Mali Namphu Hotel

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 603m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Phonepaseuth Hotel
Phonepaseuth Hotel

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 609m
Xem bản đồ
Đặt phòng
iHouse hotel
iHouse hotel

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 632m
Xem bản đồ
Đặt phòng
ibis Vientiane Nam Phu
ibis Vientiane Nam Phu

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 675m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vientiane Golden Sun Hotel & Spa
Vientiane Golden Sun Hotel & Spa

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 710m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lane Xang Hotel
Lane Xang Hotel

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 755m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mandala Boutique Hotel
Mandala Boutique Hotel

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 820m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Avilla Phasouk Hotel
Avilla Phasouk Hotel

Cách Trung tâm Mua sắm Talat Sao 820m
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam