Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

42 Khách sạn gần Đền Pha That Luang Thủ đô Viêng Chăn Lào

  • :
Seasons Riverside Hotel
Seasons Riverside Hotel

Cách Đền Pha That Luang 205m
Xem bản đồ
Đặt phòng
SNK Hotel
SNK Hotel

Cách Đền Pha That Luang 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cheuang 2 Hotel
Cheuang 2 Hotel

Cách Đền Pha That Luang 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Muong Thanh Luxury Vientiane
Muong Thanh Luxury Vientiane

Cách Đền Pha That Luang 1.6km
Khu vực Vientiane
Xem bản đồ
Đặt phòng
Douangpraseuth Hotel
Douangpraseuth Hotel

Cách Đền Pha That Luang 1.7km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lao Golden Hotel
Lao Golden Hotel

Cách Đền Pha That Luang 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vansana Vientiane - Ban Phonthan
Vansana Vientiane - Ban Phonthan

Cách Đền Pha That Luang 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sisavath Hotel
Sisavath Hotel

Cách Đền Pha That Luang 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Ong Dao Hotel 1
La Ong Dao Hotel 1

Cách Đền Pha That Luang 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Domon Hotel
Domon Hotel

Cách Đền Pha That Luang 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Heuang Chaleun Hotel
Heuang Chaleun Hotel

Cách Đền Pha That Luang 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Douangchan Plaza Hotel
Douangchan Plaza Hotel

Cách Đền Pha That Luang 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Ong Dao Hotel 2
La Ong Dao Hotel 2

Cách Đền Pha That Luang 2.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chaleunehoung Hotel
Chaleunehoung Hotel

Cách Đền Pha That Luang 2.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lalco AR Hotel
Lalco AR Hotel

Cách Đền Pha That Luang 2.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Angkham Hotel
Angkham Hotel

Cách Đền Pha That Luang 2.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lane Xang Princess Hotel
Lane Xang Princess Hotel

Cách Đền Pha That Luang 2.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Green Park Boutique Hotel
Green Park Boutique Hotel

Cách Đền Pha That Luang 2.5km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vientiane Plaza Hotel
Vientiane Plaza Hotel

Cách Đền Pha That Luang 2.5km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vientiane Golden Sun Hotel & Spa
Vientiane Golden Sun Hotel & Spa

Cách Đền Pha That Luang 2.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam