Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Điểm du lịch gần đây

175 Khách sạn gần Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia Thành phố Luang Prabang Lào

  • :
Phousi Guesthouse
Phousi Guesthouse

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 87m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Laodeum
Villa Laodeum

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 116m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mekong Holiday Villa by Xandria Hotel
Mekong Holiday Villa by Xandria Hotel

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 143m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Phounsab Guesthouse
Phounsab Guesthouse

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 150m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chansavang Guesthouse
Chansavang Guesthouse

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 153m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Meuang Lao
Villa Meuang Lao

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 179m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Lotus Place
Golden Lotus Place

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 194m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lao Lu Lodge
Lao Lu Lodge

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 244m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sayo Xieng Mouane
Sayo Xieng Mouane

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 247m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Apple Guesthouse
Apple Guesthouse

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 314m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Soutikone 1 Guesthouse
Soutikone 1 Guesthouse

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 316m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Indigo House Hotel
Indigo House Hotel

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 333m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Lao Wooden House
Villa Lao Wooden House

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 340m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Namkhan Riverside Hotel
Namkhan Riverside Hotel

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 340m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lankham Riverside Hotel
Lankham Riverside Hotel

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 344m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jing Land Hotel
Jing Land Hotel

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 344m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Heritage Guesthouse
Heritage Guesthouse

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 347m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mekong Sunset View Hotel
Mekong Sunset View Hotel

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 359m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Luangprabang River Lodge1
Luangprabang River Lodge1

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 359m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mekong Moon Inn
Mekong Moon Inn

Cách Viện bảo tàng Cung điện Hoàng Gia 367m
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam