Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

175 Khách sạn gần Chùa Wat Mai Thành phố Luang Prabang Lào

  • :
Golden Lotus Place
Golden Lotus Place

Cách Chùa Wat Mai 97m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Meuang Lao
Villa Meuang Lao

Cách Chùa Wat Mai 155m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mekong Holiday Villa by Xandria Hotel
Mekong Holiday Villa by Xandria Hotel

Cách Chùa Wat Mai 162m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Phousi Guesthouse
Phousi Guesthouse

Cách Chùa Wat Mai 192m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lao Lu Lodge
Lao Lu Lodge

Cách Chùa Wat Mai 196m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Indigo House Hotel
Indigo House Hotel

Cách Chùa Wat Mai 220m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Phounsab Guesthouse
Phounsab Guesthouse

Cách Chùa Wat Mai 221m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jing Land Hotel
Jing Land Hotel

Cách Chùa Wat Mai 223m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Laodeum
Villa Laodeum

Cách Chùa Wat Mai 238m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Chansavang Guesthouse
Chansavang Guesthouse

Cách Chùa Wat Mai 261m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mekong Moon Inn
Mekong Moon Inn

Cách Chùa Wat Mai 281m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Luangprabang River Lodge1
Luangprabang River Lodge1

Cách Chùa Wat Mai 296m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Matata Garden Guest House
Matata Garden Guest House

Cách Chùa Wat Mai 319m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Luang Prabang Hotel by Villa Merry Lao 3
Luang Prabang Hotel by Villa Merry Lao 3

Cách Chùa Wat Mai 334m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Luang Sokxay
Villa Luang Sokxay

Cách Chùa Wat Mai 338m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Namkhan Riverside Hotel
Namkhan Riverside Hotel

Cách Chùa Wat Mai 353m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sayo Xieng Mouane
Sayo Xieng Mouane

Cách Chùa Wat Mai 365m
Xem bản đồ
Đặt phòng
MyLaoHome Guesthouse
MyLaoHome Guesthouse

Cách Chùa Wat Mai 375m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mylaohome Hotel
Mylaohome Hotel

Cách Chùa Wat Mai 376m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Charming Place Hotel
Charming Place Hotel

Cách Chùa Wat Mai 378m
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam