Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Khách sạn đã xem

  Khách Sạn White Sand

  :
  Khách Sạn White Sand
  88933669
  88933767
  89293722
  91423173
  91425716
  95277444
  96594197
  96594201
  96594207
  96594211
  96594214
  96594216
  96594219
  96594221
  97316185
  97316192
  97316201
  97316210
  97316218
  97316336
  103475012
  103475014
  103475015
  103475016
  103475018 (1)
  103475018
  103475019
  103475020
  103475021
  103475023
  103475025
  103475026
  103475027
  Vui lòng liên hệ với AsiaBooking hoặc đăng nhập thành viên để có ngay mức giá tốt

  Điểm nổi bật

  Ý kiến đánh giá của khách hàng
  Gửi đánh giá
  Khách sạn này chưa có đánh giá nào