Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Khách sạn đã xem

  Khách sạn Paris Deli Đà Nẵng

  : :
  Khách sạn Paris Deli Đà Nẵng
  banner-jmo9x1subdq9g7p-81-uu-dai-dac-biet
  banner-kt4p1uncwdn4t70-7-tin-tuc
  banner-pjzmp155xytx0ug-9-vi-tri
  banner-tq6ft54fqxli6nk-78-spa
  banner-veoqd0yj8qp6r96-75-accommodation
  (Đơn vị tính là 1000đ)
  Chờ xác nhận Xác nhận ngay
  Ngày đến
  Đêm
  Ngày đi
  Lưu trú 7 đêm - Miễn phí 2 đêm | Đến 01-01-2018 | Giá bên dưới đã giảm cho mỗi đêm
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Superior - Stay 7 Pay 5
  220
  Deluxe - Stay 7 Pay 5
  220
  Seafront Premier - Stay 7 Pay 5
  220
  Seafront Studio - Stay 7 Pay 5
  220
  2BR Apartment - Stay 7 Pay 5
  420
  Seafront 2 BR Apartment - Stay 7 Pay 5
  420
  Lưu trú 4 đêm - Miễn phí 1 đêm | Đến 28-12-2018 | Giá bên dưới đã giảm cho mỗi đêm
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Superior - Stay 4 Pay 3
  220
  Deluxe - Stay 4 Pay 3
  220
  Seafront Premier - Stay 4 Pay 3
  220
  Seafront Studio - Stay 4 Pay 3
  220
  2BR Apartment - Stay 4 Pay 3
  420
  Seafront 2 BR Apartment - Stay 4 Pay 3
  420
  Đặt trước 60 ngày - Giảm 15% | Đến 28-12-2018
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Superior - Early Bird 60
  220
  Deluxe - Early Bird 60
  220
  Seafront Premier - Early Bird 60
  220
  Seafront Studio - Early Bird 60
  220
  2BR Apartment - Early Bird 60
  420
  Seafront 2 BR Apartment - Early Bird 60
  420
  Đặt trước 45 ngày - Giảm 10% | Đến 28-12-2018
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Superior - Early Bird 45
  220
  Deluxe - Early Bird 45
  220
  Seafront Premier - Early Bird 45
  220
  Seafront Studio - Early Bird 45
  220
  2BR Apartment - Early Bird 45
  420
  Seafront 2 BR Apartment - Early Bird 45
  420
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Superior
  220
  Deluxe
  220
  Seafront Premier
  220
  Seafront Studio
  220
  2BR Apartment
  420
  Seafront 2 BR Apartment
  420

  Điểm nổi bật

  Ý kiến đánh giá của khách hàng
  Gửi đánh giá
  Khách sạn này chưa có đánh giá nào