Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

64 Khách sạn gần Nhà thờ Augusta Victoria Thủ đô Giê-ru-sa-lem Israel

  • :
Commodore Hotel Jerusalem
Commodore Hotel Jerusalem

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 425m
Khu vực Thủ đô Giê-ru-sa-lem
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mount Of Olives Hotel
Mount Of Olives Hotel

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 929m
Khu vực Thủ đô Giê-ru-sa-lem
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 7 Arches Jerusalem
Hotel 7 Arches Jerusalem

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 1.3km
Khu vực Thủ đô Giê-ru-sa-lem
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holy Land Hotel
Holy Land Hotel

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 1.5km
Khu vực Thủ đô Giê-ru-sa-lem
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jerusalem Metropole Hotel
Jerusalem Metropole Hotel

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 1.6km
Khu vực Thủ đô Giê-ru-sa-lem
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Metropole Hotel
New Metropole Hotel

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 1.6km
Khu vực Thủ đô Giê-ru-sa-lem
Xem bản đồ
Đặt phòng
Victoria Hotel
Victoria Hotel

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 1.6km
Khu vực Thủ đô Giê-ru-sa-lem
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ritz Hotel Jerusalem
Ritz Hotel Jerusalem

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 1.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
National Hotel Jerusalem
National Hotel Jerusalem

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 1.6km
Khu vực Thủ đô Giê-ru-sa-lem
Xem bản đồ
Đặt phòng
Capitol Hotel Jerusalem
Capitol Hotel Jerusalem

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 1.7km
Khu vực Thủ đô Giê-ru-sa-lem
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jerusalem Panorama Hotel
Jerusalem Panorama Hotel

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 1.7km
Khu vực Thủ đô Giê-ru-sa-lem
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dan Jerusalem
Dan Jerusalem

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 1.7km
Khu vực Thủ đô Giê-ru-sa-lem
Xem bản đồ
Đặt phòng
St. George Hotel Jerusalem
St. George Hotel Jerusalem

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 1.8km
Khu vực Thủ đô Giê-ru-sa-lem
Xem bản đồ
Đặt phòng
ibis Styles Jerusalem Sheikh Jarrah
Xem bản đồ
Đặt phòng
American Colony Hotel
American Colony Hotel

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 1.9km
Khu vực Thủ đô Giê-ru-sa-lem
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hashimi Hotel
Hashimi Hotel

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 1.9km
Khu vực Thủ đô Giê-ru-sa-lem
Xem bản đồ
Đặt phòng
Legacy Hotel
Legacy Hotel

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 2.0km
Khu vực Thủ đô Giê-ru-sa-lem
Xem bản đồ
Đặt phòng
St. Georges Cathedral Pilgrim Guesthouse
Xem bản đồ
Đặt phòng
Leonardo Jerusalem
Leonardo Jerusalem

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 2.0km
Khu vực Thủ đô Giê-ru-sa-lem
Xem bản đồ
Đặt phòng
Olive Tree Hotel
Olive Tree Hotel

Cách Nhà thờ Augusta Victoria 2.0km
Khu vực Thủ đô Giê-ru-sa-lem
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam