Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

Tìm thấy 56 khách sạn tại Thành phố Pekanbaru

  • :
The Nancy's Homestay
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ameera Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zuri Express Hotel Pekanbaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Amaris Hotel Pekanbaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Winstar Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Whiz Hotel Sudirman Pekanbaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Red Planet Pekanbaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
favehotel Pekanbaru
iShine Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Dafam Pekanbaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Angkasa Garden Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Tjokro Pekanbaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Drego Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gaja Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
PARAMITA Hotel – PEKANBARU
Xem bản đồ
Đặt phòng
Alpha Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Hollywood Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Zuri Pekanbaru
Xem bản đồ
Đặt phòng
Furaya Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
ibis Pekanbaru
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam