Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

90 Khách sạn gần Chợ Ubud Bali Indonesia

  • :
Puri Saraswati Bungalows
Xem bản đồ
Đặt phòng
Padma Retreat Ubud
Padma Retreat Ubud

Cách Chợ Ubud 289m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gayatri Bungalows
Gayatri Bungalows

Cách Chợ Ubud 312m
Khu vực Ubud
Xem bản đồ
Đặt phòng
Terrace Campuhan
Terrace Campuhan

Cách Chợ Ubud 394m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Indira Cottage
Indira Cottage

Cách Chợ Ubud 443m
Khu vực Ubud
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bisma Sari Resort Ubud
Bisma Sari Resort Ubud

Cách Chợ Ubud 450m
Khu vực Ubud
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hibiscus Cottages
Hibiscus Cottages

Cách Chợ Ubud 452m
Khu vực Ubud
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cendana Resort & Spa
Cendana Resort & Spa

Cách Chợ Ubud 501m
Khu vực Ubud
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Samara
The Samara

Cách Chợ Ubud 535m
Khu vực Ubud
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bucu View Ubud Bali
Bucu View Ubud Bali

Cách Chợ Ubud 554m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gatra Guest House
Gatra Guest House

Cách Chợ Ubud 580m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ubud Village Hotel
Ubud Village Hotel

Cách Chợ Ubud 622m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Alaya Ubud
Alaya Ubud

Cách Chợ Ubud 652m
Khu vực Ubud
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bije Suite Bisma Ubud
Bije Suite Bisma Ubud

Cách Chợ Ubud 665m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Murni's Houses and Spa
Murni's Houses and Spa

Cách Chợ Ubud 667m
Khu vực Ubud
Xem bản đồ
Đặt phòng
Goya Boutique Resort
Goya Boutique Resort

Cách Chợ Ubud 703m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Adi Cottage
Adi Cottage

Cách Chợ Ubud 720m
Khu vực Ubud
Xem bản đồ
Đặt phòng
KajaNe Mua
KajaNe Mua

Cách Chợ Ubud 723m
Khu vực Ubud
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pertiwi Resort & Spa
Pertiwi Resort & Spa

Cách Chợ Ubud 763m
Khu vực Ubud
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ladera Villa Ubud
Ladera Villa Ubud

Cách Chợ Ubud 765m
Khu vực Ubud
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam