Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

56 Khách sạn gần Byzantine Walls Trung tâm Macedonia Hy Lạp

  • :
Studios Arabas - Hostel
Studios Arabas - Hostel

Cách Byzantine Walls 990m
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Olympia Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Park Hotel
Park Hotel

Cách Byzantine Walls 1.2km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zaliki Boutique Hotel
Zaliki Boutique Hotel

Cách Byzantine Walls 1.3km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Egnatia Palace Hotel
Egnatia Palace Hotel

Cách Byzantine Walls 1.3km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Davitel Tobacco Hotel
Davitel Tobacco Hotel

Cách Byzantine Walls 1.4km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nea Metropolis
Nea Metropolis

Cách Byzantine Walls 1.4km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Telioni
Telioni

Cách Byzantine Walls 1.4km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Egnatia Hotel
Egnatia Hotel

Cách Byzantine Walls 1.5km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Emporikon
Emporikon

Cách Byzantine Walls 1.5km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
a.d. Imperial Palace
a.d. Imperial Palace

Cách Byzantine Walls 1.5km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Minerva Premier Hotel
Minerva Premier Hotel

Cách Byzantine Walls 1.5km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kinissi Palace
Kinissi Palace

Cách Byzantine Walls 1.5km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Abc
Hotel Abc

Cách Byzantine Walls 1.5km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mandrino Hotel
Mandrino Hotel

Cách Byzantine Walls 1.6km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Kastoria
Hotel Kastoria

Cách Byzantine Walls 1.6km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel El Greco
Hotel El Greco

Cách Byzantine Walls 1.6km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aegeon Hotel
Aegeon Hotel

Cách Byzantine Walls 1.6km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le Palace Art Hotel
Le Palace Art Hotel

Cách Byzantine Walls 1.7km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng
Anatolia
Anatolia

Cách Byzantine Walls 1.7km
Khu vực Thessaloniki
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam