Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

107 Khách sạn gần Dinh Thống đốc Quần đảo Dodecanese Hy Lạp

  • :
City Center Hotel
City Center Hotel

Cách Dinh Thống đốc 105m
Xem bản đồ
Đặt phòng
International Hotel
International Hotel

Cách Dinh Thống đốc 110m
Khu vực Đảo Rhodes
Xem bản đồ
Đặt phòng
Best Western Rodian Gallery Hotel Apartments
Xem bản đồ
Đặt phòng
Casa Antica
Casa Antica

Cách Dinh Thống đốc 215m
Khu vực Đảo Rhodes
Xem bản đồ
Đặt phòng
Best Western Hotel Plaza
Best Western Hotel Plaza

Cách Dinh Thống đốc 260m
Khu vực Đảo Rhodes
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Mediterranean
Hotel Mediterranean

Cách Dinh Thống đốc 267m
Khu vực Đảo Rhodes
Xem bản đồ
Đặt phòng
Achillion
Achillion

Cách Dinh Thống đốc 276m
Khu vực Đảo Rhodes
Xem bản đồ
Đặt phòng
Efchi Suites 1904
Efchi Suites 1904

Cách Dinh Thống đốc 283m
Khu vực Đảo Rhodes
Xem bản đồ
Đặt phòng
Esperia Hotel
Esperia Hotel

Cách Dinh Thống đốc 298m
Khu vực Đảo Rhodes
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mitsis Petit Palais
Mitsis Petit Palais

Cách Dinh Thống đốc 317m
Khu vực Đảo Rhodes
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pearl Hotel
Pearl Hotel

Cách Dinh Thống đốc 333m
Khu vực Đảo Rhodes
Xem bản đồ
Đặt phòng
SVEA - Adults only
SVEA - Adults only

Cách Dinh Thống đốc 358m
Khu vực Đảo Rhodes
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kahlua Hotel Apartments
Kahlua Hotel Apartments

Cách Dinh Thống đốc 362m
Khu vực Đảo Rhodes
Xem bản đồ
Đặt phòng
Diana Boutique Hotel
Diana Boutique Hotel

Cách Dinh Thống đốc 362m
Khu vực Đảo Rhodes
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lydia Hotel
Lydia Hotel

Cách Dinh Thống đốc 369m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Helena Hotel
Helena Hotel

Cách Dinh Thống đốc 369m
Khu vực Đảo Rhodes
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mitsis Grand Hotel
Mitsis Grand Hotel

Cách Dinh Thống đốc 370m
Khu vực Đảo Rhodes
Xem bản đồ
Đặt phòng
Amaryllis Hotel
Amaryllis Hotel

Cách Dinh Thống đốc 381m
Khu vực Đảo Rhodes
Xem bản đồ
Đặt phòng
Atlantis City Hotel
Atlantis City Hotel

Cách Dinh Thống đốc 404m
Khu vực Đảo Rhodes
Xem bản đồ
Đặt phòng
Savoy Hotel
Savoy Hotel

Cách Dinh Thống đốc 405m
Khu vực Đảo Rhodes
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam