Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

23 Khách sạn gần Tu viện St. Peter và St. Paul Đảo Crete Hy Lạp

  • :
Atrion Hotel
Atrion Hotel

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 74m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mirabello Hotel
Mirabello Hotel

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 123m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kastro Hotel
Kastro Hotel

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 148m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kronos Hotel
Kronos Hotel

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 240m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
El Greco Hotel
El Greco Hotel

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 363m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Iraklion Hotel
Iraklion Hotel

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 407m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Irini Hotel
Irini Hotel

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 422m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Olympic
Hotel Olympic

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 449m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lato Boutique Hotel
Lato Boutique Hotel

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 494m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Marin Dream
Marin Dream

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 555m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Capsis Astoria Heraklion Hotel
Capsis Astoria Heraklion Hotel

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 590m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
GDM Megaron
GDM Megaron

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 607m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aquila Atlantis Hotel
Aquila Atlantis Hotel

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 642m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Castello City Hotel
Castello City Hotel

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 877m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Athinaikon
Athinaikon

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 1.2km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Galaxy Hotel Iraklio
Galaxy Hotel Iraklio

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 1.4km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sofia Hotel
Sofia Hotel

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 2.7km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Park Hotel
Park Hotel

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 2.9km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Lena
Hotel Lena

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 206m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Life Boutique Hotel
Life Boutique Hotel

Cách Tu viện St. Peter và St. Paul 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam