Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

23 Khách sạn gần Trường Khảo cổ học Ý Đảo Crete Hy Lạp

  • :
Hotel Olympic
Hotel Olympic

Cách Trường Khảo cổ học Ý 313m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
El Greco Hotel
El Greco Hotel

Cách Trường Khảo cổ học Ý 319m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Iraklion Hotel
Iraklion Hotel

Cách Trường Khảo cổ học Ý 395m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Capsis Astoria Heraklion Hotel
Capsis Astoria Heraklion Hotel

Cách Trường Khảo cổ học Ý 492m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kastro Hotel
Kastro Hotel

Cách Trường Khảo cổ học Ý 604m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mirabello Hotel
Mirabello Hotel

Cách Trường Khảo cổ học Ý 646m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Atrion Hotel
Atrion Hotel

Cách Trường Khảo cổ học Ý 665m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Irini Hotel
Irini Hotel

Cách Trường Khảo cổ học Ý 679m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aquila Atlantis Hotel
Aquila Atlantis Hotel

Cách Trường Khảo cổ học Ý 731m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Castello City Hotel
Castello City Hotel

Cách Trường Khảo cổ học Ý 755m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lato Boutique Hotel
Lato Boutique Hotel

Cách Trường Khảo cổ học Ý 777m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Marin Dream
Marin Dream

Cách Trường Khảo cổ học Ý 780m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kronos Hotel
Kronos Hotel

Cách Trường Khảo cổ học Ý 783m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Galaxy Hotel Iraklio
Galaxy Hotel Iraklio

Cách Trường Khảo cổ học Ý 793m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
GDM Megaron
GDM Megaron

Cách Trường Khảo cổ học Ý 803m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Athinaikon
Athinaikon

Cách Trường Khảo cổ học Ý 873m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sofia Hotel
Sofia Hotel

Cách Trường Khảo cổ học Ý 2.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Park Hotel
Park Hotel

Cách Trường Khảo cổ học Ý 2.9km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Lena
Hotel Lena

Cách Trường Khảo cổ học Ý 740m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Life Boutique Hotel
Life Boutique Hotel

Cách Trường Khảo cổ học Ý 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam