Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

24 Khách sạn gần Kapetan Mihalis Korakas Đảo Crete Hy Lạp

  • :
Castello City Hotel
Castello City Hotel

Cách Kapetan Mihalis Korakas 91m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Iraklion Hotel
Iraklion Hotel

Cách Kapetan Mihalis Korakas 427m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
El Greco Hotel
El Greco Hotel

Cách Kapetan Mihalis Korakas 773m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Olympic
Hotel Olympic

Cách Kapetan Mihalis Korakas 855m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Atrion Hotel
Atrion Hotel

Cách Kapetan Mihalis Korakas 856m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kastro Hotel
Kastro Hotel

Cách Kapetan Mihalis Korakas 879m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mirabello Hotel
Mirabello Hotel

Cách Kapetan Mihalis Korakas 887m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kronos Hotel
Kronos Hotel

Cách Kapetan Mihalis Korakas 1.0km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Capsis Astoria Heraklion Hotel
Capsis Astoria Heraklion Hotel

Cách Kapetan Mihalis Korakas 1.1km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Irini Hotel
Irini Hotel

Cách Kapetan Mihalis Korakas 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lato Boutique Hotel
Lato Boutique Hotel

Cách Kapetan Mihalis Korakas 1.2km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Marin Dream
Marin Dream

Cách Kapetan Mihalis Korakas 1.3km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aquila Atlantis Hotel
Aquila Atlantis Hotel

Cách Kapetan Mihalis Korakas 1.3km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
GDM Megaron
GDM Megaron

Cách Kapetan Mihalis Korakas 1.3km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Galaxy Hotel Iraklio
Galaxy Hotel Iraklio

Cách Kapetan Mihalis Korakas 1.4km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Athinaikon
Athinaikon

Cách Kapetan Mihalis Korakas 1.6km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Park Hotel
Park Hotel

Cách Kapetan Mihalis Korakas 2.2km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vanisko Hotel
Vanisko Hotel

Cách Kapetan Mihalis Korakas 2.7km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Akti Corali
Akti Corali

Cách Kapetan Mihalis Korakas 3.0km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Lena
Hotel Lena

Cách Kapetan Mihalis Korakas 988m
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam