Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

22 Khách sạn gần Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia Đảo Crete Hy Lạp

  • :
Aquila Atlantis Hotel
Aquila Atlantis Hotel

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 59m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
GDM Megaron
GDM Megaron

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 157m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Marin Dream
Marin Dream

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 196m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lato Boutique Hotel
Lato Boutique Hotel

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 266m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Capsis Astoria Heraklion Hotel
Capsis Astoria Heraklion Hotel

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 270m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Irini Hotel
Irini Hotel

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 288m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Olympic
Hotel Olympic

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 479m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
El Greco Hotel
El Greco Hotel

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 549m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kastro Hotel
Kastro Hotel

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 553m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kronos Hotel
Kronos Hotel

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 571m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mirabello Hotel
Mirabello Hotel

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 585m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Athinaikon
Athinaikon

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 618m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Atrion Hotel
Atrion Hotel

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 642m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Iraklion Hotel
Iraklion Hotel

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 898m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Galaxy Hotel Iraklio
Galaxy Hotel Iraklio

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 1.0km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Castello City Hotel
Castello City Hotel

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 1.4km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sofia Hotel
Sofia Hotel

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Life Boutique Hotel
Life Boutique Hotel

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 463m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Villa Octo

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 521m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Talgo Hotel Apartments

Cách Bảo tàng Trận chiến Giải phóng Crete và Quốc gia 521m
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam