Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

23 Khách sạn gần Bảo tàng Lịch sử Crete Đảo Crete Hy Lạp

  • :
Atrion Hotel
Atrion Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 170m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mirabello Hotel
Mirabello Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 225m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kastro Hotel
Kastro Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 252m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kronos Hotel
Kronos Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 319m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Iraklion Hotel
Iraklion Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 393m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
El Greco Hotel
El Greco Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 436m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Irini Hotel
Irini Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 525m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Olympic
Hotel Olympic

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 530m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lato Boutique Hotel
Lato Boutique Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 594m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Marin Dream
Marin Dream

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 657m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Capsis Astoria Heraklion Hotel
Capsis Astoria Heraklion Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 688m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
GDM Megaron
GDM Megaron

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 709m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Aquila Atlantis Hotel
Aquila Atlantis Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 746m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Castello City Hotel
Castello City Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 820m
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Athinaikon
Athinaikon

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 1.3km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Galaxy Hotel Iraklio
Galaxy Hotel Iraklio

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 1.4km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Park Hotel
Park Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 2.8km
Khu vực Heraklion (vùng)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sofia Hotel
Sofia Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 2.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Lena
Hotel Lena

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 293m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Life Boutique Hotel
Life Boutique Hotel

Cách Bảo tàng Lịch sử Crete 1.3km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam