Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

281 Khách sạn gần World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) Hồng Kông Hồng Kông

  • :
The Excelsior Hong Kong
The Excelsior Hong Kong

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 30m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pandora After 80s Hostel
Pandora After 80s Hostel

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 73m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Galaxy Hotel Causeway Bay HK
Galaxy Hotel Causeway Bay HK

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 174m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hong Kong Hostel
Hong Kong Hostel

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 183m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kam Fung Guest House
Kam Fung Guest House

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 193m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Inntide Guest House
Inntide Guest House

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 205m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Park Lane Hong Kong, a Pullman Hotel
The Park Lane Hong Kong, a Pullman Hotel

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 303m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
V Causeway Bay Hotel
V Causeway Bay Hotel

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 360m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
J Plus Hotel by yoo
J Plus Hotel by yoo

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 430m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Apple Hotel
Apple Hotel

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 440m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
9 Boutique Hotel
9 Boutique Hotel

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 446m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Regal Hongkong Hotel
Regal Hongkong Hotel

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 448m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mini Hotel Causeway Bay Hong Kong
Mini Hotel Causeway Bay Hong Kong

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 459m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Pennington by Rhombus
Hotel Pennington by Rhombus

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 464m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gloucester Hotel
Gloucester Hotel

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 465m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Inn Express Causeway Bay Hong Kong
Holiday Inn Express Causeway Bay Hong Kong

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 515m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lanson Place Hong Kong
Lanson Place Hong Kong

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 517m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mira Moon
Mira Moon

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 519m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rosedale Hotel Hong Kong
Rosedale Hotel Hong Kong

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 577m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wifi Boutique Hotel
Wifi Boutique Hotel

Cách World Trade Centre (Trung tâm Thương mại - Cao ốc) 577m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam