Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

264 Khách sạn gần Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại Hồng Kông Hồng Kông

  • :
Holiday Inn Express Causeway Bay Hong Kong
Holiday Inn Express Causeway Bay Hong Kong

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 14m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Crowne Plaza Hong Kong Causeway Bay
Crowne Plaza Hong Kong Causeway Bay

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 125m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Best Western Hotel Causeway Bay
Best Western Hotel Causeway Bay

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 159m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
South Pacific Hotel
South Pacific Hotel

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 203m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Apple Hotel
Apple Hotel

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 203m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
9 Boutique Hotel
9 Boutique Hotel

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 205m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Bonaparte by Rhombus
Hotel Bonaparte by Rhombus

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 206m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Butterfly on Morrison
Butterfly on Morrison

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 211m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mini Hotel Causeway Bay Hong Kong
Mini Hotel Causeway Bay Hong Kong

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 274m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Walden Hotel
Walden Hotel

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 291m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wifi Boutique Hotel
Wifi Boutique Hotel

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 306m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Charterhouse Causeway Bay
Charterhouse Causeway Bay

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 312m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mira Moon
Mira Moon

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 315m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
the VELA hong kong causeway bay
the VELA hong kong causeway bay

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 322m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gloucester Hotel
Gloucester Hotel

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 363m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hong Kong Kings Hotel
Hong Kong Kings Hotel

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 412m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Pennington by Rhombus
Hotel Pennington by Rhombus

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 436m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
J Plus Hotel by yoo
J Plus Hotel by yoo

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 449m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pandora After 80s Hostel
Pandora After 80s Hostel

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 452m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
V Causeway Bay Hotel
V Causeway Bay Hotel

Cách Trung tâm thương mại Quảng trường Thời đại 459m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam