Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

252 Khách sạn gần Thư viện Trung tâm Hồng Kông Hồng Kông Hồng Kông

  • :
Rosedale Hotel Hong Kong
Rosedale Hotel Hong Kong

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 118m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le Petit Rosedale Hotel Hong Kong
Le Petit Rosedale Hotel Hong Kong

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 121m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Regal Hongkong Hotel
Regal Hongkong Hotel

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 226m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Park Lane Hong Kong, a Pullman Hotel
The Park Lane Hong Kong, a Pullman Hotel

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 259m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lanson Place Hong Kong
Lanson Place Hong Kong

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 299m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
V Causeway Bay Hotel
V Causeway Bay Hotel

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 301m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
J Plus Hotel by yoo
J Plus Hotel by yoo

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 312m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Metropark Hotel Causeway Bay HK
Metropark Hotel Causeway Bay HK

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 334m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Pennington by Rhombus
Hotel Pennington by Rhombus

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 338m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Inntide Guest House
Inntide Guest House

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 357m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kam Fung Guest House
Kam Fung Guest House

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 369m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hong Kong Hostel
Hong Kong Hostel

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 384m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Galaxy Hotel Causeway Bay HK
Galaxy Hotel Causeway Bay HK

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 388m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mini Hotel Causeway Bay Hong Kong
Mini Hotel Causeway Bay Hong Kong

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 501m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
L' hotel Causeway Bay Harbour View
L' hotel Causeway Bay Harbour View

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 506m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Excelsior Hong Kong
The Excelsior Hong Kong

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 539m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
9 Boutique Hotel
9 Boutique Hotel

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 560m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Apple Hotel
Apple Hotel

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 560m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Butterfly on Victoria
Butterfly on Victoria

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 586m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
TUVE
TUVE

Cách Thư viện Trung tâm Hồng Kông 609m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam