Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

229 Khách sạn gần Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông Hồng Kông Hồng Kông

  • :
Ovolo Central
Ovolo Central

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 122m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bishop Lei International House
Bishop Lei International House

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 136m
Khu vực Mid-Levels (Thang cuốn)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel LKF by Rhombus in Lan Kwai Fong
Hotel LKF by Rhombus in Lan Kwai Fong

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 156m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mini Hotel Central
Mini Hotel Central

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 241m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Garden View Hong Kong
Garden View Hong Kong

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 369m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong
The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 372m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Madera Hollywood
Madera Hollywood

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 408m
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Pottinger Hong Kong
The Pottinger Hong Kong

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 428m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Butterfly on Wellington
Butterfly on Wellington

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 496m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mingle Place At The Eden
Mingle Place At The Eden

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 546m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lan Kwai Fong Hotel @ Kau U Fong
Lan Kwai Fong Hotel @ Kau U Fong

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 579m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mandarin Oriental, Hong Kong
Mandarin Oriental, Hong Kong

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 651m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Mercer Hong Kong
The Mercer Hong Kong

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 681m
Khu vực Sheung Wan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ovolo Noho
Ovolo Noho

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 713m
Khu vực Sheung Wan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Holiday Inn Express Hong Kong Soho
Holiday Inn Express Hong Kong Soho

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 741m
Khu vực Sheung Wan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Four Seasons Hotel Hong Kong
Four Seasons Hotel Hong Kong

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 862m
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sohotel
Sohotel

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 950m
Khu vực Sheung Wan
Xem bản đồ
Đặt phòng
iclub Sheung Wan Hotel
iclub Sheung Wan Hotel

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 951m
Khu vực Sheung Wan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Butterfly on Hollywood
Butterfly on Hollywood

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 965m
Khu vực Sheung Wan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Island Shangri-La
Island Shangri-La

Cách Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Hồng Kông 1.0km
Khu vực Hồng Kông
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam