Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

132 Khách sạn gần Công viên Fa Hui Hồng Kông Hồng Kông

  • :
Royal Plaza Hotel
Royal Plaza Hotel

Cách Công viên Fa Hui 242m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Caritas Lodge
Caritas Lodge

Cách Công viên Fa Hui 421m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 36
Hotel 36

Cách Công viên Fa Hui 684m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le Prabelle Hotel
Le Prabelle Hotel

Cách Công viên Fa Hui 724m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ocean Wifi Hotel
Ocean Wifi Hotel

Cách Công viên Fa Hui 725m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Metropark Hotel Mongkok
Metropark Hotel Mongkok

Cách Công viên Fa Hui 738m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Geo Home Holiday Hotel
Geo Home Holiday Hotel

Cách Công viên Fa Hui 762m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Prince Hotel
Prince Hotel

Cách Công viên Fa Hui 768m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lucky Hostel
Lucky Hostel

Cách Công viên Fa Hui 794m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
A Hotel
A Hotel

Cách Công viên Fa Hui 807m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Yue Ka Hotel
Yue Ka Hotel

Cách Công viên Fa Hui 858m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
A-Inn Hostel
A-Inn Hostel

Cách Công viên Fa Hui 867m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Yue Ka Hotel - 52-54 Argyle Street
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gold Keep Hostel
Gold Keep Hostel

Cách Công viên Fa Hui 877m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oi Suen Guesthouse
Oi Suen Guesthouse

Cách Công viên Fa Hui 882m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ah Shan Hostel
Ah Shan Hostel

Cách Công viên Fa Hui 882m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
H.K Commercial Inn
H.K Commercial Inn

Cách Công viên Fa Hui 883m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dragon Hostel
Dragon Hostel

Cách Công viên Fa Hui 883m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Metropark Hotel Kowloon
Metropark Hotel Kowloon

Cách Công viên Fa Hui 890m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oriental Lander Hotel
Oriental Lander Hotel

Cách Công viên Fa Hui 952m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam