Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

151 Khách sạn gần Chợ Hoa Hồng Kông Hồng Kông

  • :
Royal Plaza Hotel
Royal Plaza Hotel

Cách Chợ Hoa 148m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ocean Wifi Hotel
Ocean Wifi Hotel

Cách Chợ Hoa 454m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le Prabelle Hotel
Le Prabelle Hotel

Cách Chợ Hoa 465m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Metropark Hotel Mongkok
Xem bản đồ
Đặt phòng
Geo Home Holiday Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Prince Hotel
Prince Hotel

Cách Chợ Hoa 497m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 36
Hotel 36

Cách Chợ Hoa 513m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lucky Hostel
Lucky Hostel

Cách Chợ Hoa 524m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
A Hotel
A Hotel

Cách Chợ Hoa 555m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
A-Inn Hostel
A-Inn Hostel

Cách Chợ Hoa 621m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Yue Ka Hotel
Yue Ka Hotel

Cách Chợ Hoa 624m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Caritas Lodge
Caritas Lodge

Cách Chợ Hoa 636m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Yue Ka Hotel - 52-54 Argyle Street
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gold Keep Hostel
Gold Keep Hostel

Cách Chợ Hoa 637m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ah Shan Hostel
Ah Shan Hostel

Cách Chợ Hoa 640m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oi Suen Guesthouse
Xem bản đồ
Đặt phòng
H.K Commercial Inn
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dragon Hostel
Dragon Hostel

Cách Chợ Hoa 641m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lodgewood by L'hotel Mongkok Hong Kong
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oriental Lander Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam