Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

150 Khách sạn gần Chợ Chim Yuen Po Hồng Kông Hồng Kông

  • :
Royal Plaza Hotel
Royal Plaza Hotel

Cách Chợ Chim Yuen Po 58m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Caritas Lodge
Caritas Lodge

Cách Chợ Chim Yuen Po 487m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ocean Wifi Hotel
Ocean Wifi Hotel

Cách Chợ Chim Yuen Po 573m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le Prabelle Hotel
Le Prabelle Hotel

Cách Chợ Chim Yuen Po 610m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Geo Home Holiday Hotel
Geo Home Holiday Hotel

Cách Chợ Chim Yuen Po 611m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Prince Hotel
Prince Hotel

Cách Chợ Chim Yuen Po 617m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Metropark Hotel Mongkok
Metropark Hotel Mongkok

Cách Chợ Chim Yuen Po 618m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
A Hotel
A Hotel

Cách Chợ Chim Yuen Po 630m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lucky Hostel
Lucky Hostel

Cách Chợ Chim Yuen Po 639m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel 36
Hotel 36

Cách Chợ Chim Yuen Po 658m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Yue Ka Hotel
Yue Ka Hotel

Cách Chợ Chim Yuen Po 676m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
A-Inn Hostel
A-Inn Hostel

Cách Chợ Chim Yuen Po 688m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Yue Ka Hotel - 52-54 Argyle Street
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gold Keep Hostel
Gold Keep Hostel

Cách Chợ Chim Yuen Po 696m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Oi Suen Guesthouse
Oi Suen Guesthouse

Cách Chợ Chim Yuen Po 701m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ah Shan Hostel
Ah Shan Hostel

Cách Chợ Chim Yuen Po 701m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
H.K Commercial Inn
H.K Commercial Inn

Cách Chợ Chim Yuen Po 702m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Dragon Hostel
Dragon Hostel

Cách Chợ Chim Yuen Po 703m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Metropark Hotel Kowloon
Metropark Hotel Kowloon

Cách Chợ Chim Yuen Po 728m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lodgewood by L'hotel Mongkok Hong Kong
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam