Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

376 Khách sạn gần Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui Hồng Kông Hồng Kông

  • :
Marco Polo Hongkong Hotel
Marco Polo Hongkong Hotel

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 187m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hullett House
Hullett House

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 209m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Langham, Hong Kong
The Langham, Hong Kong

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 293m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Salisbury -YMCA of Hong Kong
The Salisbury -YMCA of Hong Kong

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 302m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Pravo Hong Kong
Hotel Pravo Hong Kong

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 347m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Peninsula Hong Kong
The Peninsula Hong Kong

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 349m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kowloon Hotel
Kowloon Hotel

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 390m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Citadines Ashley Hongkong
Citadines Ashley Hongkong

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 403m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Super Inn
Super Inn

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 418m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Imperial Hotel
The Imperial Hotel

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 441m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Sheraton Hong Kong Hotel & Towers
Sheraton Hong Kong Hotel & Towers

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 444m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Apple Hostel
Apple Hostel

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 449m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Reliance Inn
Reliance Inn

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 449m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Super 7 Hostel
Super 7 Hostel

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 449m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Canada Hotel
Canada Hotel

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 450m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
International Inn
International Inn

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 451m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Guangdong Guest House
Guangdong Guest House

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 451m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
InnSight
InnSight

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 452m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Chung King Mansion Guest House
New Chung King Mansion Guest House

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 452m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng
Everest Inn Guest House
Everest Inn Guest House

Cách Bến Phà Star Ferry ở Tsim Sha Tsui 455m
Khu vực Cửu Long
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam